Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Regatowego Klasy FD "Latający Holender"

Zarząd Towarzystwa Regatowego Klasy FD "Latający Holender" zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 24 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.30 na terenie Nyskiego Klubu Żeglarskiego w Głębinowie.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2017 i 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017 i 2018.
7. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017 i 2018.
8. Głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2017 i 2018 roku.
9. Głosowanie nad przyjęciem nowych Członków Stowarzyszenia
10. Głosowanie nad przyjęciem nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia
11. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Stowarzyszenia
12. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. Zarząd Towarzystwa serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 25 sierpnia 2018 roku na godzinę 18.00.

Zarząd Towarzystwa Regatowego Klasy FD "Latający Holender"