Klasyfikacja Pucharu Polski 2019 r. 

1. Klasyfikacja Sterników

Lp Sternik  Wolsztyn  Nord Cup Puck  Charllota  MP Nysa  Wolsztyn  Suma pkt
1 Żebrowski Paweł  7 11 9 4 14 5 50
2 Tyszkiewicz Jacek  9 10 2 5 11 9 46
3 Jankowiak Tomasz  8 9 7 0 13 8 45
4 Kośmicki Tomasz  10 6 0 0 8 6 30
5 Jankowiak Maciej  2 4 6 0 9 4 25
6 Marcinkiewicz Mirosław  4 1 0 0 12 7 24
7 Świderski Paweł  0 8 8 0 7 0 23
8 Lunitz Maciej  6 5 5 0 6 0 22
9 Chrobak Mateusz  0 7 4 0 5 0 16
10 Marcinkiewicz Maciej  3 0 3 2 4 2 14
11 Rokosz Maciej 0 0 0 0 10 0 10
12 Derwinis Tomasz  5 0 0 1 3 1 10
13 Walkiewicz Tomasz  1 2 1 0 2 3 9
14 Seroczyński Rafał  0 3 0 3 0 0 6
15 Stańczyk Jakub  0 0 0 0 1 0 1

 

1. Klasyfikacja Załogantów

Lp Załogant Wolsztyn  Nord Cup Puck  Charllota  MP Nysa  Wolsztyn Suma pkt 
1 Żebrowski Maciej  7 11 9 4 14 0 45
2 Cieśla Piotr 8 9 7 0 13 8 45
3 Górka Adrian  9 6 0 0 8 6 29
4 Wysocki Bartłomiej  0 10 2 5 11 0 28
5 Kledzik Tomasz  2 4 6 0 9 4 25
6 Ukleja Piotr  5 0 0 0 12 7 24
7 Zawistowski Marcin  0 8 8 0 7 0 23
8 Bernaciak Damian  6 5 5 0 6 0 22
9 Żarów Wojciech  0 7 0 0 5 0 12
10 Marcinkiewicz Marzena  3 0 0 2 4 2 11
11 Tyszkiewicz Piotr  0 0 0 0 10 0 10
12 Stańczyk Jakub 0 3 3 3 0 0 9
13 Żurowski Marek 1 2 1 0 2 3 9
14 Łukaszewicz Jan 0 0 0 1 3 1 5
15 Kledzik Marcin 0 0 0 0 0 5 5
16 Kołodziej Michał  0 0 4 0 0 0 4
17 Przybyła Mikołaj  4 0 0 0 0 0 4
18 Marcinkiewicz Kamila  0 1 0 0 0 0 1